Szukaj
Close this search box.

Słownik pojęć

Integracja systemów

Sprawne funkcjonowanie rozwiązań IT ma duże znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Integracja systemów w firmie produkcyjnej to zespół działań mających na celu takie połączenie systemów, aby mogły one korzystać nawzajem ze swoich zasobów, czyli baz danych, plików, zasobów systemowych. Skuteczna integracja jednego systemu z innymi pozwala w znaczny sposób wpłynąć na polepszenie obiegu informacji w firmie i przyczynia się do podwyższenia stopnia informatyzacji przedsiębiorstwa. Jakie cele ma integracja systemowa przeprowadzana w organizacji? Należą do nich m.in.: eliminacja potrzeby ręcznego przenoszenia danych między systemami, a w efekcie uproszczenie pracy i poprawa efektywności wykorzystania posiadanych systemów czy optymalizacja procesów przekazywania informacji oraz szybszy dostęp do tych danych. Brak integracji systemów to jeden z najczęstszych problemów, które są diagnozowane, gdy jest prowadzona optymalizacja systemów IT w organizacji. Integracja systemów, wraz z innymi zmianami wprowadzanymi w firmie, wśród których znajduje się np. robotyzacja procesów biznesowych, jest ważnym czynnikiem w kontekście jej rozwoju.

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Indeks