Szukaj
Close this search box.

Słownik pojęć

Kompetencje

Czym charakteryzują się kompetencje i jaka jest ich definicja? W Entra Group stosujemy definicję kompetencji zgodnie z którą, jest ona wypadkową trzech obszarów: wiedzy, umiejętności i postaw, pozwalająca realizować postawione przed człowiekiem zadania na wymaganym poziomie. Posiadanie odpowiednich kompetencji jest niezbędne do tego, aby pracownik mógł dobrze sprawować swoją funkcję w organizacji.

Kompetencje wiążą się ze zdolnością do realizacji postawionych zadań. Stanowi ona kombinację pięciu obszarów:

  • motywów, postaw i potrzeb leżących u podstaw zachowania danej osoby,
  • cech osobowości,
  • indywidualnych wartości,
  • wiedzy merytorycznej (zarówno twardej, technicznej, jak i miękkiej),
  • umiejętności poznawczych i społecznych.

W ogólnym ujęciu kompetencje możemy podzielić na twarde i miękkie. Kompetencje twarde obejmują wiedzę oraz umiejętności merytoryczne, które musi posiadać osoba mająca prawidłowo wykonywać przydzielone jej zadania. Przykładami kompetencji twardych są m.in.: znajomość języków obcych, umiejętność programowania w konkretnym języku, ugruntowana wiedza z zakresu inżynierii czy duże doświadczenie w danym sektorze. Innym, jednak równie ważnym rodzajem kompetencji, są kompetencje miękkie, do których zalicza się szereg cech i umiejętności psychospołecznych, takich jak np. komunikatywność, otwartość, proaktywność czy elastyczność. Wysoki poziom kompetencji twardych i miękkich pracowników jest kluczem do osiągnięcia celu, jakim jest optymalizacja procesów w organizacji.

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Indeks