Słownik pojęć

Kompetencje

wykorzystywana przez Entra Group definicja kompetencji mówi, że jest to wypadkowa trzech obszarów: wiedzy, umiejętności i postaw, pozwalająca realizować postawione przed człowiekiem zadania na wymaganym poziomie. Zdolność do realizacji postawionych zadań to kombinacja 5 obszarów:

  • motywów, postaw i potrzeb leżących u podstaw zachowania danej osoby
  • cech osobowości
  • indywidualnych wartości
  • wiedzy merytorycznej (zarówno twardej, technicznej, jak i miękkiej)
  • umiejętności poznawczych i społecznych.

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Indeks