Szukaj
Close this search box.

Słownik pojęć

Klasyfikacja ABC

Co oznacza klasyfikacja ABC? Tym terminem określa się powszechnie stosowaną metodę klasyfikacji pozycji materiałowych, która pozwala określić ich priorytet, a także wagę dla poszczególnych operacji w różnych procesach odbywających się w organizacji. Zalicza się do nich np. zarządzanie zapasami czy planowanie produkcji. Jak działa klasyfikacja ABC? Grupuje ona malejąco pozycje materiałowe według konkretnego zagadnienia lub kryterium kluczowego dla danego procesu. Przykładem takiego kryterium mogą być np. roczna wartość sprzedaży, wolumeny produkcyjne czy marżowość produktów. Wynikiem uszeregowania pozycji materiałowych jest lista, którą następnie dzieli się na klasy: A, B oraz C.

Na czym polega każda z tych klas? Klasa A najczęściej obejmuje między 10 a 20% liczby wszystkich branych pod uwagę pozycji, a także od 50 do 80% wartości przyjętego kryterium. W przypadku klasy B mamy do czynienia z ok. 20%-30% wszystkich pozycji oraz ok. 15% wartości kryterium. Klasa C natomiast obejmuje zwykle ok. 50% analizowanych pozycji i jednocześnie stanowi zwykle jedynie 5% wartości kryterium. Warto zaznaczyć, że nierzadko do klasyfikacji ABC dołącza się dwie inne klasy, a mianowicie klasę D (ostatnie 0,5% analizowanego kryterium) oraz klasę N (grupuje nowości na liście materiałowej zgodnie z ustaloną definicją w procesie wdrażania nowych produktów w firmie).

Dlaczego klasyfikacja ABC jest tak ceniona? Pozwala poradzić sobie z takimi zadaniami jak m.in.:

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Indeks