Szukaj
Close this search box.

Słownik pojęć

Kaizen

Kaizen jest koncepcją zakładającą stałe doskonalenie wszystkich funkcji w organizacji i angażowanie do tego wszystkich zatrudnionych osób, od CEO po pracowników linii montażowej. Jej nazwę, pochodzącą z języka japońskiego, można tłumaczyć jako zmianę na lepsze lub poprawę i adekwatnie oddaje ona sens tej filozofii. Poprzez doskonalenie zestandaryzowanych operacji i procesów metoda Kaizen dąży do wyeliminowania wszystkich strat – stąd przyjmuje się, że jest kulturą prowadzenia biznesu, której narzędziem realizacji jest Lean Management. Znajduje zastosowanie w każdej branży, w tym w produkcji, usługach, sprzedaży, bankowości.

Filozofia Kaizen zaleca wdrażanie małych zmian na lepsze, które prowadzą do dużych, pozytywnych efektów. Postuluje 10 zasad Kaizen stanowiących klucz do implementacji Kultury Ciągłego Doskonalenia w przedsiębiorstwie.

  1. Problemy generują możliwości – filozofia Kaizen wskazuje, że wystąpienie problemów w procesie pozwala zidentyfikować obszary, które wymagają poprawy. Podstawą jest proaktywna postawa zapobiegająca narastaniu ignorowanych trudności.
  2. Stosowanie metody 5xDlaczego – należy być dociekliwym i dążyć do zrozumienia źródłowej przyczyny danego problemu. W realizacji tego działania pomaga metoda 5xDlaczego.
  3. Czerp pomysły od wszystkich – metoda Kaizen podkreśla istotę otwartości na zgłaszanie pomysłów przez pracowników, także tych, którzy nie są bezpośrednio odpowiedzialni za dany proces.
  4. Bierz pod uwagę rozwiązania możliwe do wdrożenia – nie zawsze potrzeba drogich i czasochłonnych inwestycji, aby zoptymalizować działanie danego obszaru. Jeśli istnieje prostsze i tańsze rozwiązanie, to należy się na nie zdecydować.
  5. Odrzucaj obecny stan rzeczy – Kaizen zachęca do kreatywnego podejścia do problemów i spoglądanie na nie z innej perspektywy, także pod wpływem inspiracji rozwiązaniami stosowanymi w firmach z innych branż.
  6. Nie korzystaj z wymówek, że czegoś nie da się zrobić – obawa przed zmianami i zbędne wymówki zatrzymują rozwój organizacji.
  7. Stawiaj na proste i skuteczne rozwiązania, nie czekaj na idealne – niewielkie i proste zmiany są lepsze niż stagnacja związana z oczekiwaniem na optymalne sposoby rozwiązania problemu.
  8. Posłuż się sprytem zamiast pieniędzmi – warto decydować się na nieoczywiste rozwiązanie problemu oparte na kreatywności, jeśli może z powodzeniem zastąpić dużą inwestycję.
  9. Pomyłki poprawiaj na bieżąco – metoda Kaizen nakazuje monitorować skutki wprowadzanych zmian i regularnie wprowadzać udoskonalenia.
  10. Ulepszanie się nie kończy – proces Ciągłego Doskonalenia jest nieustanny i pozwala na systematyczny rozwój organizacji.

Postępowanie zgodnie z regułami Kaizen oraz optymalizacja produkcji Lean to droga do osiągnięcia celu, jakim jest efektywna organizacja procesu produkcyjnego.

Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Indeks