Słownik pojęć

LIFO

(Last In, First Out) – „ostatnie przyszło, pierwsze wyszło”, jest to odwrotny proces do FIFO. Jest techniką najrzadziej stosowaną w magazynach.

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Indeks