Szukaj
Close this search box.

Słownik pojęć

Sales & Operations Planning

Sales & Operations Planning jest procesem opracowywania planów, które zapewniają decydentom zdolność do strategicznego kierowania firmą w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej poprzez integrację planów komercyjnych z zarządzaniem Łańcuchem Dostaw. Określany w skrócie jako S&OP Sales and Operations Planning łączy wszystkie procesy i plany biznesowe z obszaru:

 • sprzedaży,
 • marketingu,
 • rozwoju,
 • produkcji,
 • zaopatrzenia,
 • finansów,

w jeden zintegrowany zestaw planów. Następnie ten zestaw poddawany jest przeglądowi przez kierownictwo na poziomie zagregowanym, czyli na poziomie rodzin produktów.

Proces Sales & Operations Planning musi uzgadniać wszystkie plany dotyczące podaży, popytu i nowych produktów, zarówno na poziomie szczegółowym, jak i zagregowanym oraz wiązać się z biznesplanem. Prawidłowe działanie podczas procesu S&OP to ostateczne przedstawienie planów firmy na najbliższy lub średni okres, obejmujące horyzont wystarczający do planowania zasobów, a nie do wspierania rocznego procesu planowania biznesowego. Poprawnie przeprowadzony proces S&OP łączy strategiczne plany biznesu z jego realizacją i przeglądem ich efektywności pod kątem Ciągłego Doskonalenia.

W klasycznym ujęciu proces Sales & Operations Planning można podzielić na pięć podstawowych kroków, do których zaliczają się:

 • analiza danych,
 • planowanie popytu,
 • planowanie podaży,
 • wstępne spotkanie S&OP,
 • Executive S&OP.

Dlaczego wdrożenie procesu Sales & Operations Planning w organizacji może okazać się dobrą decyzją? Powodów jest wiele, ale jednym z najistotniejszych jest to, że wdrożenie S&OP jest ważnym kamieniem milowym na drodze do celu, jakim jest Skuteczne Planowanie Operacyjne zgodne ze standardami Przemysłu 4.0. Warto podkreślić również, że implementacja procesu Sales & Operations Planning w organizacji może zapewnić jej wiele innych korzyści, takich jak np. optymalizacja procesów decyzyjnych w zakresie zarządzania zapasami.

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Indeks