Słownik pojęć

Sales & Operations Planning

proces opracowywania planów, które zapewniają decydentom zdolność do strategicznego kierowania firmą w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej poprzez integrację planów komercyjnych z zarządzaniem Łańcuchem Dostaw. S&OP łączy wszystkie procesy i plany biznesowe (sprzedaż, marketing, rozwój, produkcja, zaopatrzenie, finansowe) w jeden zintegrowany zestaw planów co najmniej raz w miesiącu i poddawany jest przeglądowi przez kierownictwo na poziomie zagregowanym (rodziny produktów). Proces musi uzgadniać wszystkie plany dotyczące podaży, popytu i nowych produktów, zarówno na poziomie szczegółowym, jak i zagregowanym oraz wiązać się z biznesplanem. Działanie podczas procesu S&OP to ostateczne przedstawienie planów firmy na najbliższy lub średni okres, obejmujące horyzont wystarczający do planowania zasobów, a nie do wspierania rocznego procesu planowania biznesowego. Prawidłowo przeprowadzony proces planowania sprzedaży i operacji łączy strategiczne plany biznesu z jego realizacją i przeglądem ich efektywności pod kątem Ciągłego Doskonalenia. Klasycznie składa się z 5 kroków: (1) Analiza danych, (2) planowanie popytu, (3) planowanie podaży, (4) wstępne spotkanie S&OP, (5) Executive S&OP, patrz: planowanie operacyjne, planowanie produkcji, prognozowanie, Ciągłe Doskonalenie.

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Indeks