Słownik pojęć

Transport zewnętrzny

Transport zewnętrzny to pojęcie oznaczające transport realizowany od dostawców zewnętrznych lub do klientów znajdujących się poza obiektem. Dotyczy on zarówno dostaw oraz wysyłek z magazynów, centrów dystrybucyjnych, jak i może być realizowany bezpośrednio do/z fabryki. Sposób funkcjonowania tego obszaru w firmie produkcyjnej wpływa na jej rentowność, wydajność i terminowość. Aby zrozumieć istotę zagadnienia, jakim jest transport zewnętrzny, przydaje się jego definicja logistyczna, która każe rozumieć go jako dostawę do klienta bądź innej lokalizacji będącej w posiadaniu danej organizacji.

Firmy produkcyjne spotykają się z różnymi problemami w tym obszarze. Do najistotniejszych trudności pojawiających się w zakresie transportu zewnętrznego można zaliczyć m.in.:

  • brak terminowości dostaw,
  • problemy z dezorganizacją dostaw i rosnącymi kosztami, wynikające z niedostatecznej jakości awizacji zarówno po stronie nadawcy jak też awizacji u odbiorcy, czyli procesu polegającego na przekazaniu danych o wysłanym transporcie,
  • brak stabilności w zakresie kosztów, a co za tym idzie przekraczanie ustalonego budżetu,
  • nieodpowiednia jakość współpracy z firmami dostarczającymi usługi transportowe oraz brak egzekucji zasad i warunków ustalonych w umowach,
  • brak zachowania wymaganych standardów ze strony dostawców usług transportowych.

Częstym problemem w wielu organizacjach produkcyjnych jest także brak wdrożenia systemów wsparcia w zarządzaniu transportem zewnętrznym.

Sposobem na rozwiązanie przedstawionych wcześniej trudności i komplikacji jest optymalizacja procesów związanych z transportem zewnętrznym. Wśród działań, jakie należy podjąć, aby usprawnić ten obszar w firmie produkcyjnej, znajdują się m.in.:

  • określenie wymagań klientów oraz stworzenie dla nich wystandaryzowanych procesów,
  • odpowiednie zdefiniowanie procesu awizacji oraz przestrzeganie wyznaczonych terminów załadunków,
  • regularny monitoring poszczególnych procesów w oparciu o wskaźniki, który umożliwi bardziej efektywne planowanie oraz zarządzanie,
  • prawidłowe zarządzanie współpracą z dostawcami usług transportowych – dbałość jest niezbędna na każdym etapie, od wyboru dostawcy oraz kontroli i ocenie jego działań po egzekwowanie zapisów umów w celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług, a także wymaganego poziomu kosztów.

Pomocne może okazać się również wdrożenie np. systemu TMS oraz innych narzędzi, które usprawnią zarządzanie transportem zewnętrznym w firmie.

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Indeks