Szukaj
Close this search box.

Słownik pojęć

Transport zewnętrzny

Transport zewnętrzny to pojęcie oznaczające transport realizowany od dostawców zewnętrznych lub do klientów znajdujących się poza obiektem. Dotyczy on zarówno dostaw oraz wysyłek z magazynów, centrów dystrybucyjnych, jak i może być realizowany bezpośrednio do/z fabryki. Sposób funkcjonowania tego obszaru w firmie produkcyjnej wpływa na jej rentowność, wydajność i terminowość. Aby zrozumieć istotę zagadnienia, jakim jest transport zewnętrzny, przydaje się jego definicja logistyczna, która każe rozumieć go jako dostawę do klienta bądź innej lokalizacji będącej w posiadaniu danej organizacji.

Firmy produkcyjne spotykają się z różnymi problemami w tym obszarze. Do najistotniejszych trudności pojawiających się w zakresie transportu zewnętrznego można zaliczyć m.in.:

  • brak terminowości dostaw,
  • problemy z dezorganizacją dostaw i rosnącymi kosztami, wynikające z niedostatecznej jakości awizacji zarówno po stronie nadawcy jak też awizacji u odbiorcy, czyli procesu polegającego na przekazaniu danych o wysłanym transporcie,
  • brak stabilności w zakresie kosztów, a co za tym idzie przekraczanie ustalonego budżetu,
  • nieodpowiednia jakość współpracy z firmami dostarczającymi usługi transportowe oraz brak egzekucji zasad i warunków ustalonych w umowach,
  • brak zachowania wymaganych standardów ze strony dostawców usług transportowych.

Częstym problemem w wielu organizacjach produkcyjnych jest także brak wdrożenia systemów wsparcia w zarządzaniu transportem zewnętrznym.

Sposobem na rozwiązanie przedstawionych wcześniej trudności i komplikacji jest optymalizacja procesów związanych z transportem zewnętrznym. Wśród działań, jakie należy podjąć, aby usprawnić ten obszar w firmie produkcyjnej, znajdują się m.in.:

  • określenie wymagań klientów oraz stworzenie dla nich wystandaryzowanych procesów,
  • odpowiednie zdefiniowanie procesu awizacji oraz przestrzeganie wyznaczonych terminów załadunków,
  • regularny monitoring poszczególnych procesów w oparciu o wskaźniki, który umożliwi bardziej efektywne planowanie oraz zarządzanie,
  • prawidłowe zarządzanie współpracą z dostawcami usług transportowych – dbałość jest niezbędna na każdym etapie, od wyboru dostawcy oraz kontroli i ocenie jego działań po egzekwowanie zapisów umów w celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług, a także wymaganego poziomu kosztów.

Pomocne może okazać się również wdrożenie np. systemu TMS oraz innych narzędzi, które usprawnią zarządzanie transportem zewnętrznym w firmie.

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Indeks