Szukaj
Close this search box.

Słownik pojęć

Działanie proaktywne

Co należy rozumieć poprzez proaktywność? Jest to pożądana postawa, która przejawia się w aktywnym podejściu do rzeczywistości oraz podejmowaniu inicjatywy. Proaktywny pracownik realizuje działania wyprzedzające, które w sposób pozytywny wpływają na jego otoczenie. Przedstawiając postawę proaktywną w sposób aktywny szukamy źródeł problemów, które można rozwiązać lub poprawić, a następnie dążymy do wdrożenia zmian na lepsze.

W jaki sposób można wpłynąć na budowę proaktywności wśród pracowników? Jednym ze sposobów na realizację tego zadania jest coaching, który umożliwia pobudzenie coachowanej osoby do większego zaangażowania w projekty oraz intensywniejszą pracą nad nadrzędnym celem, jakim jest optymalizacja procesów.

Warto zwrócić uwagę na to, że postawa proaktywna jest niezbędna do budowy odpowiedniej kultury pracy w organizacji. Osoby proaktywne są również niezbędne do wdrażania w organizacji idei Ciągłego Doskonalenia oraz stosowania się do dziesięciu zasad Kaizen. Reaktywne podejście, stanowiące przeciwieństwo proaktywności, blokuje rozwój firmy i utrudnia osiąganie przez nią celów.

Więcej na temat 10 zasad Kaizen znajdziesz tu: 10 zasad Kaizen – Dlaczego są tak ważne?

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Indeks