Słownik pojęć

TPM – Total Productive Maintenance

Metodyka wywodząca się z JIPM (Japan Institute of Plant Maintenance) i skierowana oryginalnie do firm o procesach ciągłych (chemia, rafinerie), w których utrzymanie ich trwania jest kluczowe dla organizacji. Jej założeniem jest podporządkowanie wszelkich procesów wspierających produkcję (Utrzymanie Ruchu – UR, jakość, zaopatrzenie, itp.) zapewnieniu ciągłości procesu wytwórczego. Ze względu na specyfikę takich procesów, TPM koncentruje się na działaniach UR – prewencji, planowaniu, samodzielnych przeglądach, diagnostyce. 

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Indeks