Szukaj
Close this search box.

Słownik pojęć

Analiza Pareto

Analiza Pareto jest popularną metodą stosowaną w wielu firmach, w tym także z branży produkcyjnej. Jej nazwa nawiązuje do włoskiego socjologa i ekonomisty Vilfredo Pareto, którego prace były inspiracją do sformułowania tzw. zasady 80-20, określanej także jako reguła Pareto. Zgodnie z jej założeniami, 80% rezultatów wynika z zaledwie 20% przyczyn. Występowanie tej prawidłowości możemy zaobserwować na różnych płaszczyznach, np.:


  • 20% błędów w danym procesie powoduje 80% strat,
  • 20% klientów przynosi przedsiębiorstwu 80% zysków.

Analiza Pareto stanowi istotne narzędzie w organizacji produkcyjnej. Przede wszystkim pozwala wskazać najważniejsze czynniki generujące nieefektywności w danym procesie. Umożliwia hierarchizację i wizualną prezentację wszystkich problemów, a następnie wyodrębnienie tych, mających kluczowe znaczenie. Dzięki analizie Pareto jest możliwa także identyfikacja obszarów przynoszących największe korzyści oraz efektywna optymalizacja procesów.


Analiza Pareto w firmie produkcyjnej – zastosowanie diagramu Pareto


Aby przeprowadzić analizę Pareto, należy najpierw wybrać proces, który chcemy prześledzić oraz zgromadzić czynniki, jakie będą brane pod uwagę. Trzeba im również nadać odpowiednie, mierzalne wartości. Istotne jest także to, żeby wszystkie czynniki analizować w tym samym okresie. Następnym trzeba przedstawić je w formie graficznej za pomocą tzw. diagram Pareto. Na podstawie tego wykresu można wywnioskować, jakie są kluczowe przyczyny otrzymywanych rezultatów.

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Indeks