Szukaj
Close this search box.

Słownik pojęć

Cele biznesowe organizacji

Czym są cele biznesowe organizacji? To kierunki, w których organizacja chce podążać i rozwijać się, nieustannie podnosząc swoją efektywność. Muszą wprost wynikać z misji, wizji oraz strategii organizacji, jak i cząstkowych strategii poszczególnych obszarów, takich jak Łańcuch Dostaw, Sprzedaż czy R&D. Kluczowym zagadnieniem związanym z celami biznesowymi organizacji jest mechanizm ich kaskadowania, tzn. sytuacja, w której cele niższego szczebla wspierają te wyższego szczebla, aż do celów strategicznych całej organizacji włącznie. Dla monitorowania poziomu osiągnięcia celów organizacji wykorzystuje się wskaźniki definiowane w różnych modelach, w tym RRFCA, PQCDSM czy BSC.

W jaki sposób można wyznaczyć dobre cele biznesowe firmy? Jednym ze sposobów na realizację tego zadania jest metoda SMART. Jej nazwa jest nieprzypadkowa, ponieważ każda z tworzących ją liter symbolizuje cechę, jaką powinien charakteryzować się cel biznesowy.

  • S (Specific) – cele biznesowe muszą być sprecyzowane i konkretne, w jasny sposób wskazując, co organizacja zamierza osiągnąć. Precyzja w ustalaniu celów biznesowych ułatwia późniejsze monitorowanie postępów w ich realizacji.
  • M (Measurable) – istotne jest to, aby cele biznesowe firmy były mierzalne, ponieważ to decyduje o możliwości monitorowania postępów oraz weryfikacji czy dane cele zostały osiągnięte.
  • A (Achievable) – ustalając cele biznesowe firmy, należy zadbać o to, aby były osiągalne. Trzeba więc wyposażyć osoby odpowiedzialne za ich wykonanie w odpowiednie narzędzia, zasoby oraz kompetencje.
  • R (Relevant) – cele biznesowe powinny mieć odpowiednią wagę po to, aby ich osiągnięcie, pozwoliło organizacji zrobić krok naprzód w rozwoju oraz miały istotne znaczenie dla osób odpowiedzialnych za ich realizację.
  • T (Time-bound) – wyznaczając cele biznesowe, należy je określić w czasie i ustalić przemyślany, racjonalny termin, do kiedy firma ma je zrealizować.

Cele biznesowe mogą odnosić się do różnych sfer funkcjonowania organizacji, w tym np. finansowej, marketingowej czy jakościowej. Jeden z celów, jakie może wyznaczyć sobie firma, stanowi Efektywna Organizacja Produkcji, do osiągnięcia której niezbędna jest m.in. optymalizacja procesów produkcyjnych.

Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Indeks