Słownik pojęć

Cele biznesowe organizacji

to kierunki, w których organizacja chce podążać i rozwijać się, nieustannie podnosząc swoją efektywność. Cele biznesowe muszą wprost wynikać z misji, wizji oraz strategii organizacji, jak i cząstkowych strategii poszczególnych obszarów, takich jak Łańcuch Dostaw, Sprzedaż czy R&D. Kluczowym zagadnieniem związanym z celami biznesowymi organizacji jest mechanizm ich kaskadowania, tzn. sytuacja, w której cele niższego szczebla wspierają te wyższego szczebla, aż do celów strategicznych całej organizacji włącznie. Dla monitorowania poziomu osiągnięcia celów organizacji wykorzystuje się wskaźniki, patrz: wskaźnik RRFCA.

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Indeks