Szukaj
Close this search box.

Słownik pojęć

Koszty magazynowania

Poprzez koszty magazynowania należy rozumieć wszystkie wydatki związane z łącznym kosztem składowania zapasów. Wśród wydatków związanych z łącznym kosztem składowania zapasów znajdują się m.in.:

  • wynagrodzenia pracowników,
  • koszty amortyzacji środków trwałych, nietrwałych i niematerialnych,
  • media,
  • koszty infrastruktury magazynowej, także koszty najmu,
  • koszty systemów IT,
  • koszty usług zewnętrznych i serwisowych,
  • koszty ubezpieczenia i podatków od nieruchomości,
  • koszty zamrożonego kapitału obrotowego.

Wiedza na temat tego, co to jest koszt magazynowania, to niezbędny element pozwalający na podjęcie kroków koniecznych do osiągnięcia celu, jakim jest efektywny magazyn. W kontekście obniżenia kosztów magazynowania istotną rolę odgrywa usprawnienie pracy magazynu, które obejmuje zespół wielu działań, takich jak m.in. optymalizacja procesów magazynowych. Skuteczna optymalizacja pracy magazynu umożliwia redukcję wydatków przy jednoczesnym zagwarantowaniu wysokiego standardu usług świadczonych względem klientów. W ofercie Entra Group dostępna jest także m.in. optymalizacja procesów produkcyjnych.

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Indeks