Szukaj
Close this search box.

Słownik pojęć

Efektywność produkcji

Efektywność produkcji to pojęcie, które można rozumieć na jeden z dwóch sposobów. W znaczeniu ogólnym to miara zdolności organizacji produkcyjnej do realizacji jej podstawowych zadań (produkcji) przy jak najlepszym wykorzystaniu dostępnych zasobów. Jednym z czynników wpływających na to, że przedsiębiorstwo cechuje się efektywnością i rentownością, jest optymalna Organizacja Procesu Produkcyjnego. W praktyce pojęcie efektywności produkcji stosuje się jeszcze w innym, węższym znaczeniowo kontekście, który dotyczy wyłącznie zasobów technicznych. Ujmuje się ją w postaci iloczynu dwóch czynników – dostępności i wydajności. Iloczyn ten uznaje się za istotny wskaźnik efektywności produkcji, który mówi o tym, jak dobrze pracuje dana maszyna lub urządzenie. Aby ten oraz inne wskaźniki efektywności produkcji utrzymywały się na oczekiwanym poziomie, niezbędna jest skuteczna optymalizacja procesów produkcyjnych.

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Indeks