Słownik pojęć

Efektywność produkcji

można ją rozumieć na jeden z dwóch sposobów. W znaczeniu ogólnym to miara zdolności organizacji produkcyjnej do realizacji jej podstawowych zadań (produkcji) przy jak najefektywniejszym wykorzystaniu dostępnych zasobów. Węższa znaczeniowo wersja, dotycząca tylko zasobów technicznych, to iloczyn dwóch czynników – dostępności i wydajności, mówiący o tym, jak efektywnie pracuje dana maszyna/urządzenie.

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Indeks