Szukaj
Close this search box.

Słownik pojęć

Wskaźnik

miernik opisujący efektywność danej aktywności gospodarczej, procesu, działania lub zgodności produktu wskazanego procesu z celami biznesowymi organizacji np. wskaźnik dokładności  prognozy sprzedaży jako efekt procesu prognozowania jest na poziomie 75%. W procesie wyboru wskaźników należy skoncentrować się na wyzwaniach, problemach firmy w danej, konkretnej sytuacji biznesowej, a nie wybierać wskaźniki standardowe. Kluczowym elementem w procesie właściwego wykorzystania wskaźników dla monitoringu oraz podnoszenia efektywności biznesowej jest wprowadzenie standaryzacji, tj. Karty Wskaźnika, która opisuje i dokumentuje kilkanaście kluczowych zagadnień związanych z danym wskaźnikiem, m.in. nazwę, definicję, obszar/proces, którego dotyczy, właściciela wskaźnika, oczekiwane wartości oraz cele, dla których dany wskaźnik został wdrożony, a także problemy, które ma rozwiązać. Dodatkowym elementem Karty Wskaźnika jest schemat wizualizacji wyników, np. wykresów, patrz: Ciągłe Doskonalenie, Cele biznesowe organizacji

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Indeks