Słownik pojęć

Operator paletowy

dostawca usługi obejmującej wynajmem palet stanowiących jego własność. Zakres usługi poza samym wynajmem może zawierać wiele innych dodatkowych obszarów, które są definiowane w umowie pomiędzy podmiotami. Forma usługi bardzo popularna w krajach Dalekiego Wschodu, w szczególności międzynarodowych koncernach, gdzie zindywidualizowany obrót paletami własnymi, ze względu m.in. na duże odległości, jest utrudniony. Do zalet korzystania z usługi wynajmu palet można zaliczyć wiele kosztów oczywistych, jak np. zamrożony kapitał, ale kluczową korzyścią jest eliminacja kosztów oraz całych procesów (a przez to zadań poszczególnych pracowników) związanych z administracją saldami paletowymi. Optymalizacja kosztowa w sytuacji wykorzystywania operatora paletowego wymaga jednak właściwego podejścia w zakresie planowania oraz zarządzania zapasem palet w poszczególnych lokalizacjach w jeszcze większym stopniu niż ma to miejsce w sytuacji palet własnych., patrz: planowanie operacyjne, Zarządzanie Zapasami.

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Indeks