Słownik pojęć

Operacje magazynowe

czynności wykonywanych w magazynie przez pracowników związanych z obsługą przyjęć, wydań lub innych usług magazynowych. 

  • Przyjęcie –kontrola jakościowa i ilościowa przyjętego materiału lub wyrobu, wprowadzenie do (patrz) ewidencji magazynowej zapasów oraz umieszczenie w docelowej lokalizacji.
  • Składowanie – przechowywanie materiału lub surowca z zapewnieniem wymaganych warunków, tak, aby w trakcie procesu jego stan nie uległ zmianie.
  • Kompletacja –przygotowanie materiałów lub produktów zgodnie z zamówieniem odbiorcy. Operacja może być realizowana we wszystkich typach magazynów.
  • Wydanie – kontrola jakościowa i ilościowa wydanego materiału lub wyrobu, wprowadzenie do ewidencji zmiany stanu oraz umieszczenie na środku transportu lub w strefie wydań.
  • Konfekcja –przygotowywanie różnego rodzaju zestawów zgodnie z wymaganiem zamawiającego.
  • Inwentaryzacja – częściowa lub całkowita, ciągła lub okresowa kontrola polegająca na fizycznym sprawdzeniu rzeczywistej ilości w lokalizacji lub magazynie.

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Indeks