Szukaj
Close this search box.

Słownik pojęć

PDCA

Czym jest PDCA? W ten sposób określa się schemat działania umożliwiający realizację idei Ciągłego Doskonalenia w obszarze procesów. Przeprowadzane zgodnie z jego założeniami cykliczne operacje pozwalają identyfikować wady i problemy związane z określonym procesem, a następnie testować i później wdrażać w nim na stałe różnego rodzaju usprawnienia. Twórcą PDCA jest William Edwards Deming, dlatego ten schemat nazywa się także często cyklem Deminga lub kołem Deminga.

Aby zrozumieć, na czym polega PDCA i co to jest za model działania, warto rozwinąć ten skrótowiec. Każda ze składających się na niego liter oznacza inny etap cyklu – są to:

  • P – Plan (Zaplanuj),
  • D – Do (Wykonaj),
  • C – Check (Sprawdź),
  • A – Act (Działaj).

Kiedy wiemy, jaka jest opisująca PDCA definicja, warto przyjrzeć się poszczególnym etapom tego cyklu.

  • P (Zaplanuj) – w tej fazie cyklu PDCA należy opracować plan usprawnień procesu oraz wszystkie zadania, które trzeba będzie zrealizować w jego ramach. Aby ten etap mógł zakończyć się powodzeniem, należy m.in.: dokładnie zidentyfikować istniejący proces, określić występujące w nim problemy oraz ich prawdopodobne przyczyny źródłowe, a także opracować rozwiązania, które mają zoptymalizować proces. Ważne jest to, żeby ustalić nie tylko plan działania (zgodny z wytycznymi SMART), ale także sprecyzować to, co chcemy za jego sprawą osiągnąć.
  • D (Wykonaj) – po opracowaniu planu działania, należy go testowo wdrożyć w życie. Na tym etapie kluczową rolę odgrywa skrupulatna obserwacja procesu i efektów wynikających ze wprowadzonych w nim zmian oraz zbieranie wszelkich niezbędnych danych, które mogą okazać się przydatne w późniejszej analizie.
  • C (Sprawdź) – na podstawie obserwacji i zgromadzonych danych należy porównać uzyskane rzeczywiste wyniki po wprowadzeniu modyfikacji w procesie z rezultatami założonymi w początkowym planie.
  • A (Działaj) – jeżeli rezultaty wprowadzonych usprawnień okażą się satysfakcjonujące, należy dokonać standaryzacji ulepszonego procesu, a następnie na bieżąco monitorować jego późniejsze funkcjonowanie. Jeśli wyniki natomiast nie będą satysfakcjonujące, należy cykl PDCA rozpocząć od nowa, przy czym już przy zmodyfikowanym planie działań. W przypadku gdy zajdzie taka potrzeba, można również zmienić przyjęte cele do osiągnięcia.

Dzięki postępowaniu zgodnie ze schematem PDCA możliwe jest skuteczne wprowadzenie w życie koncepcji, jaką jest Ciągłe Doskonalenie, a co za tym idzie – efektywna optymalizacja procesów.

Zobacz także:

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Indeks