Słownik pojęć

PDCA

Plan, Do, Check, Act. Cykl / koło Deminga – schemat ilustrujący podstawową zasadę ciągłego doskonalenia (Kaizen), stworzony przez Williama Edwardsa Deminga. Opisuje kolejność działań, jaka powinna być zachowana w każdym procesie mającym na celu poprawę (proces naprawczy), patrz: Problem Solving.

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Indeks