Słownik pojęć

FIFO

(First In First Out) – „pierwsze przyszło, pierwsze wyszło”, co polega na tym, iż towary z magazynu wydawane są w takiej kolejności, w jakiej zostały one do tego magazynu wprowadzone. Jest to najczęściej stosowana w magazynach technika.

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Indeks