Michał Łopaciński Sławomir Łysik Michał Matejczyk Artur Kolibski Tomasz Michalak Svitlana Shcherban Daria Wawrzyńczak Kamila Klaman-Sikora

Zespół

Tworzymy zespół uzupełniających się partnerów, gdzie każdy z nas wnosi unikatową wiedzę, jak i doświadczenie. Razem potrafimy i możemy więcej. To podejście daje naszym klientom dopasowane do indywidualnych potrzeb profesjonalne rozwiązania i doradztwo w każdym z obszarów doskonałości operacyjnej. Nie bez znaczenia jest również to, że po prostu lubimy razem pracować. A że działamy razem od ponad 10 lat - jesteśmy jak zgrana orkiestra, gdzie każdy ma swój głos, ale wspólne działanie przynosi najwięcej sukcesów i satysfakcji nie tylko nam, ale i tym dla których i z którymi pracujemy.

Dbając o jakość naszej współpracy, w razie potrzeb związanych z realizacją projektów, zespół elastycznie uzupełniamy o dodatkowych członków. Każdy z nich przechodzi przez proces kwalifikacji i podczas trwania projektu jest nadzorowany przez jednego z partnerów. Zależy nam również na budowaniu doświadczania wśród absolwentów uczelni – dlatego też zapraszamy do naszych projektów młodych zdolnych. Staramy się dać szanse na rozwój młodym talentom ucząc i nadzorując ich wkład w prowadzone przez nas projekty. Najlepsi zostają w naszym zespole na długo.

Michał Łopaciński – CEO, Partner

Doświadczenie

 • Zajmuje się doradztwem strategicznym przy zmianach organizacyjnych firm i budowaniu ich własnych systemów m.in. produkcji czy jakości.
 • Prowadzi projekty WCM zorientowane na reorganizację działów operacyjnych i poprawę efektywności organizacji.
 • WCM Master Trainer.
 • Współpracował z klientami w Europie Środkowej, UK, Kanadzie, Brazylii, Chinach, Indiach, Indonezji, Ukrainie i Rosji.
 • Doświadczenie m.in. w browarach, produkcji puszek, żywności i napojach (produkcja i pakowanie), farmacji, górnictwie odkrywkowym oraz hutach.

Wykształcenie

Absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie obronił doktorat.


Sławomir Łysik – Partner

Doświadczenie

 • Prowadzi projekty redukcji kosztów operacyjnych i zajmuje się wdrażaniem technik WCM.
 • Specjalizuje się w zagadnieniach logistycznych, transportowych i magazynowych.
 • Współpracował z klientami w Europie Środkowej, Ukrainie i Rosji.
 • Doświadczenie m.in. w browarach, górnictwie odkrywkowym, przemyśle papierniczym i chemicznym.

Wykształcenie

Absolwent WSB-National Louis University w Nowym Sączu.


Michał Matejczyk – Partner

Doświadczenie

 • Zajmuje się doradztwem z zakresu budowania systemów produkcyjnych i Utrzymania Ruchu z wykorzystaniem takich metodologii jak m.in. Lean czy TPM.
 • Prowadzi projekty WCM zorientowane na reorganizację działów operacyjnych i poprawę efektywności organizacji.
 • WCM Master Trainer.
 • Współpracował z klientami w Europie Środkowej i Zachodniej, Australii, Chinach, Indiach, Indonezji, Ukrainie i Rosji.
 • Doświadczenie m.in. w browarach, produkcji puszek aluminiowych, górnictwie odkrywkowym, przemyśle chemicznym oraz hutach.

Wykształcenie

Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.


Artur Kolibski – Partner

Doświadczenie

 • Udział w projektach WCM zorientowanych na reorganizację działów operacyjnych i poprawę efektywności organizacji.
 • Prowadzenie projektów Supply Chain skoncentrowanych na optymalizację przepływu informacji, planowanie i prognozowanie.
 • Projektowanie systemów planistyczno-prognostycznych, w tym elementów software’u.
 • Współpracował z klientami w Europie Środkowej i Zachodniej, RPA, Chinach, Indiach, Indonezji, Korei Płd, Japoni i Rosji.
 • Doświadczenie m.in. w produkcji spożywczej, produkcji komponentów samochodowych, górnictwie odkrywkowym i przemyśle chemicznym.

Wykształcenie

Absolwent Finansów i Bankowości Uniwersytetu Gdańskiego.


Tomasz Michalak – Partner

Doświadczenie

 • Projekty w obszarze Łańcucha Dostaw zorientowane na optymalizację procesów transportu, magazynowania i zakupu.
 • Zarządzanie portfolio i projektowanie narzędzi dla optymalizacji portfolio i zapasów magazynowych.
 • Projekty ukierunkowane na ocenę wykorzystania funkcji systemów ERP w modułach planowania, wsparcie w definiowaniu specyfikacji i wdrożeń systemów w Łańcuchu Dostaw.
 • Współautor oprogramowania planistycznego, skupiającego się na zarządzaniu inicjatywami w obszarze prognozowania, planowania produkcji, zarządzania zapasem magazynowym oraz wywołaniami.
 • Doświadczenie m.in. w produkcji spożywczej, farmaceutycznej, komponentów samochodowych, płytek ceramicznych, zarządzania zapasem urządzeń sportowych oraz odzieży.

Wykształcenie

Absolwent informatyki Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w bazach danych i systemach, prowadzi projekty magazynowe i logistyczne.


Svitlana Shcherban – Konsultant

Doświadczenie

 • Udział w projektach WCM zorientowanych na reorganizację działów operacyjnych i poprawę efektywności organizacji.
 • Mapowanie oraz inżynieria procesów zapewniająca jasne role i obszary odpowiedzialności w całej sieci procesów.
 • Certyfikowany audytor ISO, wdrażający i przygotowujący Klientów do (re-)certyfikacji ISO 9001:2015.
 • Opracowywanie i standaryzacja metod poboru prób i kontroli jakości, zarządzania magazynowaniem oraz harmonogramowaniem surowców do produkcji.
 • Doświadczenie m.in. w metalurgii, przemyśle spożywczym (słodycze, przeróbka surowców), meblowym.

Wykształcenie

M.Sc. Absolwentka Wydziału Metalurgii Uniwersytetu w Dnieprodzierżyńsku, Ukraina.
Studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Dnieprodzierżyńsku, Ukraina.


Daria Wawrzyńczak – Konsultant

Doświadczenie

 • Prowadzenie projektów WCM skoncentrowanych na reorganizacji działów operacyjnych oraz poprawie efektywności
 • Udział w kilkunastu wdrożeniach systemów klasy WCM
 • Wsparcie w poprawie płynności produkcji, podniesieniu możliwości produkcyjnych i efektywności pracowników
 • Prowadzenie projektów poprawy efektywności organizacji
 • Wspierała klientów w budowie systemów angażowania pracowników w proces zmiany, systemów zarządzania kompetencjami oraz rozwiązywania problemów w branży produkcyjnej oraz usług bankowych
 • Certyfikowany WCM Trainer

Wykształcenie

Absolwentka Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
Zarządzanie Projektem i Portfelem Projektów – studia podyplomowe.


Kamila Klaman-Sikora – Konsultant

Doświadczenie

 • Szkolenia i rozwój kompetencji miękkich na różnych poziomach zarządzania firm produkcyjnych i usługowych oraz organizacji wspierających rozwój przedsiębiorczości
 • Opracowywanie dedykowanych testów psychologicznych i kwestionariuszy dla określenia zdolności przedsiębiorczych
 • Coaching biznesowy i szkolenia w zakresie rozwoju kultury, umiejętności interpersonalnych i rozwoju komunikacji
 • Wspieranie procesów ocen pracowniczych oraz rekrutacji kadry pracowniczej
 • Budowanie systemów angażowania pracowników w zmiany, rozwiązywania problemów, rozwoju kompetencji
 • Doświadczenie m.in. w przemyśle technologicznym, informatycznym, usługowym, meblowym, stowarzyszeniach

Wykształcenie

Absolwentka Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
Studia Podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.