Szukaj
Close this search box.

Mapa drogowa cyfrowej transformacji

Transformacja cyfrowa to już konieczność 

Adaptacja do zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych wynikających z Przemysłu 4.0 stała się już nieodzownym elementem strategii rozwoju firm. Presja rynku jest bardzo silna, praktycznie każda firma zadaje sobie pytanie o transformację cyfrową.
Jednak organizacja, która zdecyduje się na wkroczenie na drogę cyfryzacji, mierzy się od samego początku z wieloma wyzwaniami dotyczącymi wyboru ścieżki rozwojowej i związanych z nią zmian organizacyjnych, a także oczywiście kosztów. Ryzyko jest spore, ponieważ – jak wskazują dane PMI – tylko 26% wdrażanych projektów kończy się pełnym sukcesem.

W jaki sposób zatem zminimalizować ryzyko, zapanować nad wszystkimi procesami w firmie i skutecznie przeprowadzić firmę przez tę zmianę? Odpowiedzią jest opracowanie mapy drogowej cyfrowej transformacji, czyli planu transformacji firmy w kierunku Przemysłu 4.0.

Mapa ta służy jako łącznik między strategicznymi celami biznesowymi a operacyjnym wdrożeniem zmian, zapewniając, że wszystkie elementy cyfrowej transformacji są zgodne z ogólną wizją i kierunkiem rozwoju firmy.

Warunki rozpoczęcia przez firmę procesu transformacji

Mapa drogowa cyfrowej transformacji określa cele zmian i określa niezbędne działania

Realizacja kolejnych etapów cyfryzacji

Mapa obejmuje dłuższą perspektywę czasową (minimum 2 lata), musi więc mieć charakter dynamiczny, aby skutecznie nawigować firmę przez złożony proces transformacji. Jej zadaniem jest skoordynowanie wszystkich operacji, zgodnie z przyjętymi celami firmy i doprowadzenie do oczekiwanych rezultatów.

Mapa drogowa cyfrowej transformacji jest bardzo skutecznym narzędziem poprawy efektywności w firmach przemysłowych

Dzięki jej wykorzystaniu organizacje zwiększają szansę na podniesienie poziomu konkurencyjności w dynamicznej rzeczywistości biznesowej.

Najważniejsze korzyści dla organizacji:

Ukierunkowane, zaplanowane działania

Wyższy poziom efektywności w zarządzaniu zasobami

Wzrost innowacyjności

Podniesienie poziomu konkurencyjności

Lepsze zarządzane ryzykiem, wyższy poziom cyberbezpieczeństwa

Dobrze zaplanowane wydatki

Lepsza komunikacja i współpraca wewnątrz firmy i wzrost zaangażowania pracowników

Co się stanie, jeśli firma rozpocznie proces cyfryzacji bez opracowania jej mapy drogowej?

Organizacja, która próbuje bez odpowiednich analiz i przygotowań wdrażać poszczególne systemy, naraża się na wysoki poziom ryzyka biznesowego.

 • Firma dryfuje w labiryncie systemów, inicjatyw, projektów – a każdego dnia pojawiają się nowe rozwiązania
 • Zasoby są marnowane – ponoszone wydatki nie prowadzą do osiągnięcia celów strategicznych, a pracownicy stają się coraz bardziej zniechęceni
 • Znacząco wzrasta ryzyko niepowodzenia wdrożenia zmian
 • Występują poważne problemy z integracją systemów
 • Następuje obniżenie potencjału konkurencyjności – mniejsza skalowalność, zaniechanie analizy perspektywy klienta
 • Występują trudności w ocenie efektów wprowadzanych zmian

Przygotowanie mapy drogowej cyfrowej transformacji

KROK 1: Analiza stanu obecnego i identyfikacja potrzeb

Cel: Zrozumienie obecnej sytuacji firmy, w tym jej mocnych i słabych stron, oraz identyfikacja obszarów wymagających usprawnień dzięki technologiom cyfrowym. (min. ADMA)

Działania:

 • Przeprowadzenie audytu technologicznego i procesowego.
 • Analiza danych i wskaźników KPI (kluczowych wskaźników efektywności) w celu identyfikacji wąskich gardeł i innych problemów.
 • Rozmowy z pracownikami i klientami w celu zrozumienia ich doświadczeń i oczekiwań.

KROK 2: Definiowanie celów cyfrowej transformacji

Cel: Określenie, co firma chce osiągnąć poprzez cyfrową transformację, w tym krótko- i długoterminowe cele biznesowe oraz cele związane z klientem.

Działania:

 • Ustalenie priorytetów biznesowych i wskazanie, jak technologia może wspierać te cele.
 • Definiowanie konkretnych, mierzalnych celów transformacji, które są zgodne z ogólną strategią firmy.
 • Uwzględnienie zarówno technologicznych, jak i ludzkich aspektów transformacji.

KROK 3: Opracowanie indywidualnej mapy drogowej

Cel: Stworzenie spersonalizowanego planu działania, który zawiera wszystkie etapy implementacji, narzędzia, technologie i zmiany procesów.

Działania:

 • Selekcja technologii i rozwiązań cyfrowych do wdrożenia.
 • Planowanie etapów wdrożenia z uwzględnieniem zasobów, budżetu i czasu.
 • Określenie wskaźników sukcesu dla każdego etapu.

KROK 4: Cyfrowa transformacja

Współpraca z Entra Group na etapie przygotowania mapy drogowej cyfrowej transformacji może być kontynuowana na etapie wdrażania rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0.

Model by Entra – nasza autorska metodologia prowadzenia projektów – gwarantuje, że proces wdrożenia będzie skuteczny i zgodny z założeniami przewidzianymi w mapie drogowej.

Czytaj także:

Porozmawiajmy o optymalizacji w Twojej firmie

Michał Matejczyk