Metoda 5S – skuteczne narzędzie do organizacji i optymalizacji pracy

W wielu nowoczesnych firmach produkcyjnych wiedza na temat tego, co to jest metoda 5S, jakie są jej reguły i w jaki sposób ją prawidłowo wcielać w życie, staje się ważnym elementem szkoleń pracowników różnych szczebli. Trudno się temu dziwić, ponieważ postępowanie zgodnie z wyznaczanymi przez nią zasadami może przynieść organizacji wiele korzyści. Wśród możliwych do zaobserwowania zmian na lepsze warto wyróżnić między innymi: wzrost produktywności i zaangażowania […]

Diagram Gantta – jak zwiększyć skuteczność planowania projektów?

Efektywność planowania produkcji oraz zarządzania projektami odgrywa bardzo istotną rolę w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Diagram Gantta to jedno z podstawowych narzędzi wykorzystywanych w tych obszarach funkcjonowania organizacji. Za jego pomocą można w graficzny sposób przedstawić plan działania w ramach danego projektu lub realizacji harmonogramu produkcji. Dzięki temu możliwe jest nie tylko optymalne zaplanowanie zarówno następujących po sobie, jak i realizowanych równolegle do siebie działań, ale także monitorowanie ich przebiegu oraz statusu realizacji. Prawidłowo wykonany diagram […]

Co to jest OKR i jak dzięki temu podejściu osiągać cele strategiczne?

Bardzo istotnym elementem zarządzania każdą organizacją produkcyjną jest metodyczne planowanie celów strategicznych. Wiedza, co to jest OKR oraz jak wykorzystać to podejście do pracy w obszarze formułowania celów firmy, jest wyjątkowo przydatna, gdy zależy nam na optymalnym wyznaczeniu kierunku, w którym ma zmierzać firma. Z uwagi na to, że istnieją różne metodyki wyznaczania celów, można zadać sobie pytanie: dlaczego stosować właśnie podejście OKR? Odpowiedź jest prosta: […]

Kultura ciągłego doskonalenia – Dlaczego jest tak ważna?

Czym jest Ciągłe Doskonalenie? Tym pojęciem określa się podejście do zarządzania obierane przez nowoczesne firmy produkcyjne dążące do systematycznego rozwoju i budowania swojej konkurencyjności rynkowej. Założenia tej koncepcji upatrują szansy na regularny postęp organizacji m.in. w proaktywnej postawie pracowników każdego szczebla, wytworzeniu w nich poczucia odpowiedzialności za swoje stanowisko pracy oraz rozumienie jego znaczenia w szerszym ujęciu, a także szybkim reagowaniu na pojawiające się problemy oraz jednoczesnym zapobieganiu ponownemu wystąpieniu danych trudności. Aby osiągnięcie […]

Zasada Pareto w produkcji – jak skutecznie zarządzać czasem i zasobami?

Zasada Pareto jest jednym z podstawowych narzędzi, które mogą pomóc w optymalizacji procesów w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Zgodnie z jej założeniami, aż 80% skutków pochodzi jedynie z 20% przyczyn, co oznacza, że na większość wyników osiągniętych przez firmę wpływa niewielka liczba działań. Zastosowanie zasady Pareto może pomóc w różnych obszarach funkcjonowania organizacji. Pozwala na identyfikację najważniejszych problemów oraz koncentrację na nich, co umożliwia poprawę wydajności i jakości określonych […]

Jak stworzyć diagram Ishikawy i skutecznie rozwiązywać problemy w swojej organizacji?

Zupełnie naturalną kwestią w funkcjonowaniu firm produkcyjnych jest występowanie różnych problemów. Istnieją metody, takie jak np. diagram Ishikawy, które pomagają w ich prostym i skutecznym rozwiązywaniu. Pozwalają one na dogłębną analizę przyczyn i skutków pojawiających się trudności, a następnie wypracowanie sposobów na poradzenie sobie z nimi. Wykres Ishikawy służy jako graficzne zobrazowanie przyczyn zdefiniowanego problemu oraz wzajemnych powiązań między nimi. Stanowi on istotne narzędzie w koncepcji […]

Automatyzacja produkcji – dlaczego warto w nią inwestować?

Jednym z kluczowych aspektów, o jaki musi zadbać nowoczesna firma z branży produkcyjnej, jest automatyzacja produkcji. Wraz z robotyzacją i cyfryzacją pełnią funkcję ważnych elementów optymalizacji procesów produkcyjnych – zarówno od strony fizycznej produkcji, jak i usprawnienia administracyjnej części tych procesów. Wdrożenie odpowiednich zmian w organizacji sprzyja poprawie wyników w wielu jej obszarach. Zwiększa się jakość i efektywność produkcji, dzięki czemu z kolei wzrasta rentowność […]

Systemy IT – co mogą dać Twojej firmie?

Aby firma produkcyjna funkcjonowała efektywnie i pozostawała konkurencyjna, każdy wykorzystywany przez nią system IT powinien być optymalnie dopasowany do jej procesów i potrzeb. Wynika to z faktu, że każda firma z branży produkcyjnej charakteryzuje się specyficznymi elementami procesowymi wymuszającymi modyfikację i kontrolę standardowego wdrożenia, jakie oferuje firma wdrożeniowa. Systemy IT nie są traktowane już jak melodia przyszłości czy ciekawa innowacja – bardzo często stanowią one podstawę realizacji wielu […]

Proces budowy oraz rola map drogowych cyfrowej transformacji

Mapa Drogowa Cyfrowej Transformacji to plan działań, których realizacja pozwali firmie produkcyjnej osiągnąć oczekiwany poziom rozwoju wyznaczony przez wprowadzenie rozwiązań Przemysłu 4.0. Na bazie strategicznych celów organizacji tworzony jest dokładny opis działań i zadań, jakie należy kolejno zrealizować, aby je osiągnąć. Warto przy tym pamiętać, że mapa drogowa, niezależnie od tego, którego obszaru firmy dotyczy, jest rozwiązaniem długoterminowym. Musi więc ona […]

Czym są kluczowe wskaźniki efektywności produkcji?

Skuteczne zarządzanie efektywnością w poszczególnych obszarach w firmie wymaga wdrożenia systemu wskaźników, określanych jako KPI. Co to za rozwiązanie i jak się je stosuje? KPI to kluczowe wskaźniki efektywności, które pozwalają na rzetelną weryfikację aktualnej sytuacji panującej w danej organizacji lub w jej pojedynczym obszarze pod względem efektywności. W niniejszym artykule wyjaśniamy m.in.: czym dokładnie są wskaźniki KPI, w jaki sposób się je dobiera oraz jakie znaczenie […]