Zasada Pareto w produkcji – jak skutecznie zarządzać czasem i zasobami?

Zasada Pareto jest jednym z podstawowych narzędzi, które mogą pomóc w optymalizacji procesów w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Zgodnie z jej założeniami, aż 80% skutków pochodzi jedynie z 20% przyczyn, co oznacza, że na większość wyników osiągniętych przez firmę wpływa niewielka liczba działań. Zastosowanie zasady Pareto może pomóc w różnych obszarach funkcjonowania organizacji. Pozwala na identyfikację najważniejszych problemów oraz koncentrację na nich, co umożliwia poprawę wydajności i jakości określonych […]

Jak stworzyć diagram Ishikawy i skutecznie rozwiązywać problemy w swojej organizacji?

Zupełnie naturalną kwestią w funkcjonowaniu firm produkcyjnych jest występowanie różnych problemów. Istnieją metody, takie jak np. diagram Ishikawy, które pomagają w ich prostym i skutecznym rozwiązywaniu. Pozwalają one na dogłębną analizę przyczyn i skutków pojawiających się trudności, a następnie wypracowanie sposobów na poradzenie sobie z nimi. Wykres Ishikawy służy jako graficzne zobrazowanie przyczyn zdefiniowanego problemu oraz wzajemnych powiązań między nimi. Stanowi on istotne narzędzie w koncepcji […]

Automatyzacja produkcji – dlaczego warto w nią inwestować?

Jednym z kluczowych aspektów, o jaki musi zadbać nowoczesna firma z branży produkcyjnej, jest automatyzacja produkcji. Wraz z robotyzacją i cyfryzacją pełnią funkcję ważnych elementów optymalizacji procesów produkcyjnych – zarówno od strony fizycznej produkcji, jak i usprawnienia administracyjnej części tych procesów. Wdrożenie odpowiednich zmian w organizacji sprzyja poprawie wyników w wielu jej obszarach. Zwiększa się jakość i efektywność produkcji, dzięki czemu z kolei wzrasta rentowność […]

Systemy IT – co mogą dać Twojej firmie?

Aby firma produkcyjna funkcjonowała efektywnie i pozostawała konkurencyjna, każdy wykorzystywany przez nią system IT powinien być optymalnie dopasowany do jej procesów i potrzeb. Wynika to z faktu, że każda firma z branży produkcyjnej charakteryzuje się specyficznymi elementami procesowymi wymuszającymi modyfikację i kontrolę standardowego wdrożenia, jakie oferuje firma wdrożeniowa. Systemy IT nie są traktowane już jak melodia przyszłości czy ciekawa innowacja – bardzo często stanowią one podstawę realizacji wielu […]

Proces budowy oraz rola map drogowych cyfrowej transformacji

Mapa Drogowa Cyfrowej Transformacji to plan działań, których realizacja pozwali firmie produkcyjnej osiągnąć oczekiwany poziom rozwoju wyznaczony przez wprowadzenie rozwiązań Przemysłu 4.0. Na bazie strategicznych celów organizacji tworzony jest dokładny opis działań i zadań, jakie należy kolejno zrealizować, aby je osiągnąć. Warto przy tym pamiętać, że mapa drogowa, niezależnie od tego, którego obszaru firmy dotyczy, jest rozwiązaniem długoterminowym. Musi więc ona […]

Czym są kluczowe wskaźniki efektywności produkcji?

Skuteczne zarządzanie efektywnością w poszczególnych obszarach w firmie wymaga wdrożenia systemu wskaźników, określanych jako KPI. Co to za rozwiązanie i jak się je stosuje? KPI to kluczowe wskaźniki efektywności, które pozwalają na rzetelną weryfikację aktualnej sytuacji panującej w danej organizacji lub w jej pojedynczym obszarze pod względem efektywności. W niniejszym artykule wyjaśniamy m.in.: czym dokładnie są wskaźniki KPI, w jaki sposób się je dobiera oraz jakie znaczenie […]

10 zasad Kaizen – Dlaczego są tak ważne?

Aby firma produkcyjna była konkurencyjna i rentowna, powinna dążyć do nieustannego rozwoju. Organizacja stosująca się do 10 zasad Kaizen może sukcesywnie, małymi krokami zmieniać się na lepsze i realizować cel, jakim jest rozwój biznesowy przez wdrażanie zasad Ciągłego Doskonalenia. Reguły proponowane przez to podejście wyznaczają kierunek, w którym powinno podążać przedsiębiorstwo, aby jego kultura każdego dnia stawała się coraz lepsza. Dzięki nim organizacja może rozpocząć […]

Optymalizacja procesów produkcyjnych – Najważniejsze informacje

W przypadku firm produkcyjnych, które chcą stale się rozwijać i skutecznie rywalizować z konkurencją, optymalizacja procesów jest nie tylko szansą, ale i koniecznością. Wprowadzane w jej ramach zmiany sprawiają, że przedsiębiorstwo staje się bardziej efektywne i rentowne, dzięki czemu poprawia swoją pozycję na rynku. Jednym z kluczowych obszarów, jaki można zoptymalizować w tego typu organizacji, jest produkcja oraz związane z nią procesy. Skuteczna optymalizacja procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie jest […]

Dlaczego warto przeprowadzić audyt logistyczny ?

Optymalizacja przedsiębiorstwa wymaga analitycznego podejścia w stosunku do wielu sfer jego działalności. Profesjonalny audyt logistyczny pozwala na kompleksową analizę oraz ocenę stanu organizacji w zakresie jej procesów logistycznych. Dzięki niemu można zidentyfikować istniejące niedoskonałości, które są przyczyną występujących nieefektywności. Weryfikacja poszczególnych działów firmy pod kątem odbywających się w nich procesów logistycznych jest podstawą do eliminacji nieprawidłowości oraz podjęcia działań mających na celu usprawnienie funkcjonowania zakładu. W dzisiejszym […]

Efektywność produkcji – jak mierzyć ją dobrze?

Przedsiębiorstwa produkcyjne podejmują szereg działań, które mają sprawić, że efektywność produkcji będzie się zwiększać. Podstawowym sposobem na osiągnięcie tego celu jest Efektywna Organizacja Produkcji. To złożony proces, który prowadzi do optymalizacji produkcji oraz zapewnienia jej wyższej rentowności. Na jakich zadaniach skupia się Efektywna Organizacja Produkcji? Pierwszym z nich jest optymalna organizacja pracy załogi, która wiąże się z budowaniem kompetencji nadzoru produkcji, a także wzmacnianiem […]