Szukaj
Close this search box.
Monitoring maszyn z wykorzystaniem czujników – klucz do efektywnej i niezawodnej produkcji

Efektywne gromadzenie, analiza oraz wykorzystywanie danych odgrywa fundamentalną rolę we współczesnych firmach. Skuteczny monitoring produkcji z wykorzystaniem różnorodnych czujników oraz systemów, takich jak np. MES, zapewnia przedsiębiorstwu produkcyjnemu wiele możliwości, począwszy od rzetelnej weryfikacji efektywności pracy, przez precyzyjne ustalanie lokalizacji półproduktów i wyrobów gotowych, po wdrożenie podejścia predykcyjnego w obszarze utrzymania ruchu. Technologie i rozwiązania […]

Transformacja cyfrowa – co to jest i jakie wyróżnia się jej cele?

Transformacja cyfrowa jest wieloetapowym przedsięwzięciem, w ramach którego firma przeprowadza szereg gruntownych zmian w swoim modelu biznesowym mających na celu podniesienie jej efektywności, rentowności i konkurencyjności. Decyzję o wstąpieniu na ścieżkę cyfrowej ewolucji podejmują zarówno firmy produkcyjne działające w różnych sektorach przemysłu, jak i przedsiębiorstwa z branży usługowej czy logistycznej. Cyfrowa transformacja biznesu nie ogranicza […]

EDIH – kompleksowe wsparcie dla firm w ewolucji do Fabryki Przyszłości

Fabryka Przyszłości jest punktem na ścieżce rozwoju firmy, do którego chce dążyć coraz więcej małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) dostrzegających korzyści wynikające z implementacji rozwiązań Przemysłu 4.0. W jaki sposób można osiągnąć ten ambitny cel? Organizacja, która chce przejść ewolucję do Fabryki Przyszłości, powinna wejść na ścieżkę transformacji cyfrowej w kierunku Przemysłu 4.0. Kluczem do […]

Intralogistyka – czym jest i jak ją optymalizować?

Firmy dążące do zwiększenia swojej efektywności powinny zadbać o optymalizację procesów w obszarze, jakim jest intralogistyka. Odgrywa ona kluczową rolę w wydajnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa – to od jakości jej organizacji zależy, jak sprawnie zachodzi transport materiałów, półproduktów i wyrobów, a także jak przebiega wymiana informacji wewnątrz firmy. Z uwagi na duże znaczenie intralogistyki wiele organizacji […]

Poka Yoke – co to jest za metoda i jak pomaga unikać błędów?

Firmy korzystają z różnych metod mających na celu zapobieganie występowaniu błędów w realizowanych procesach. Jedną z nich jest Poka Yoke – system bazujący na opracowywaniu i stosowaniu skutecznych działań prewencyjnych, które pozwalają na eliminację pomyłek pracowników wynikających z nieuwagi lub dekoncentracji. Jeśli jakichś błędów lub defektów nie uda się wyeliminować, to są one sprawnie identyfikowane […]

Jak wdraża się systemy premiowe oparte o wskaźniki efektywności w firmach?

Ważnym zagadnieniem w kontekście prawidłowego funkcjonowania firm produkcyjnych i zadowolenia pracowników są odpowiednio zbudowane systemy premiowe. Zasady premiowania powinny być klarowne i usystematyzowane, a sam mechanizm przyznawania premii oparty o mierzalne dane, takie jak wskaźniki efektywności. Nowoczesne systemy premiowe w przedsiębiorstwach produkcyjnych stanowią element zarządzania przez wskaźniki, które jest z kolei bardzo ważne dla osiągnięcia celu […]

Czym jest ROI i jak go prawidłowo obliczyć?

Firmy decydujące się na inwestycję w dany produkt, usługę lub projekt, zakładają, że określonej perspektywie czasowej okaże się ona opłacalna. ROI jest narzędziem, które umożliwia weryfikację rentowności zarówno planowanej, jak i zrealizowanej inwestycji. Korzystając ze wskaźnika ROI, można w optymalny sposób zagospodarować środki znajdujące się w budżecie organizacji i zminimalizować ryzyko przeznaczenia ich na nieopłacalne przedsięwzięcie. Dzięki […]

Czym jest standaryzacja i jakie przynosi korzyści w procesach biznesowych?

Metodologia Lean Management oferuje wiele narzędzi skutecznie usprawniających funkcjonowanie organizacji. Jednym z nich jest standaryzacja, która znajduje zastosowanie w praktycznie wszystkich obszarach przedsiębiorstwa. Umożliwia ona określenie najefektywniejszych sposobów wykonywania poszczególnych procesów w firmie. Na tym rola standaryzacji się nie kończy – bazując na zebranych danych oraz ich analizie, tworzy się udokumentowane wytyczne, a następnie się je wdraża w praktyce po to, aby ustandaryzowane procesy […]

Jak wykorzystać metodę Kanban do poprawy wydajności w firmie?

Dla firm wykorzystujących strategię zarządzania zapasami międzyoperacyjnymi, a w efekcie i procesem produkcyjnym PULL znajomość metody Kanban – tego, co to jest, jak należy ją prawidłowo wdrożyć oraz jakie zapewnia ona korzyści – jest absolutnie niezbędna. Kanban jest jednym z podstawowych rozwiązań stosowanych w ramach tego systemu i pełni w nim różne funkcje. Korzysta się z niego między innymi w […]

Metoda 5S – skuteczne narzędzie do organizacji i optymalizacji pracy

W wielu nowoczesnych firmach produkcyjnych wiedza na temat tego, co to jest metoda 5S, jakie są jej reguły i w jaki sposób ją prawidłowo wcielać w życie, staje się ważnym elementem szkoleń pracowników różnych szczebli. Trudno się temu dziwić, ponieważ postępowanie zgodnie z wyznaczanymi przez nią zasadami może przynieść organizacji wiele korzyści. Wśród możliwych do zaobserwowania zmian […]