Szukaj
Close this search box.
Poka Yoke – co to jest za metoda i jak pomaga unikać błędów?

Firmy korzystają z różnych metod mających na celu zapobieganie występowaniu błędów w realizowanych procesach. Jedną z nich jest Poka Yoke – system bazujący na opracowywaniu i stosowaniu skutecznych działań prewencyjnych, które pozwalają na eliminację pomyłek pracowników wynikających z nieuwagi lub dekoncentracji. Jeśli jakichś błędów lub defektów nie uda się wyeliminować, to są one sprawnie identyfikowane […]

Jak wdraża się systemy premiowe oparte o wskaźniki efektywności w firmach?

Ważnym zagadnieniem w kontekście prawidłowego funkcjonowania firm produkcyjnych i zadowolenia pracowników są odpowiednio zbudowane systemy premiowe. Zasady premiowania powinny być klarowne i usystematyzowane, a sam mechanizm przyznawania premii oparty o mierzalne dane, takie jak wskaźniki efektywności. Nowoczesne systemy premiowe w przedsiębiorstwach produkcyjnych stanowią element zarządzania przez wskaźniki, które jest z kolei bardzo ważne dla osiągnięcia celu […]

Czym jest ROI i jak go prawidłowo obliczyć?

Firmy decydujące się na inwestycję w dany produkt, usługę lub projekt, zakładają, że określonej perspektywie czasowej okaże się ona opłacalna. ROI jest narzędziem, które umożliwia weryfikację rentowności zarówno planowanej, jak i zrealizowanej inwestycji. Korzystając ze wskaźnika ROI, można w optymalny sposób zagospodarować środki znajdujące się w budżecie organizacji i zminimalizować ryzyko przeznaczenia ich na nieopłacalne przedsięwzięcie. Dzięki […]

Czym jest standaryzacja i jakie przynosi korzyści w procesach biznesowych?

Metodologia Lean Management oferuje wiele narzędzi skutecznie usprawniających funkcjonowanie organizacji. Jednym z nich jest standaryzacja, która znajduje zastosowanie w praktycznie wszystkich obszarach przedsiębiorstwa. Umożliwia ona określenie najefektywniejszych sposobów wykonywania poszczególnych procesów w firmie. Na tym rola standaryzacji się nie kończy – bazując na zebranych danych oraz ich analizie, tworzy się udokumentowane wytyczne, a następnie się je wdraża w praktyce po to, aby ustandaryzowane procesy […]

Jak wykorzystać metodę Kanban do poprawy wydajności w firmie?

Dla firm wykorzystujących strategię zarządzania zapasami międzyoperacyjnymi, a w efekcie i procesem produkcyjnym PULL znajomość metody Kanban – tego, co to jest, jak należy ją prawidłowo wdrożyć oraz jakie zapewnia ona korzyści – jest absolutnie niezbędna. Kanban jest jednym z podstawowych rozwiązań stosowanych w ramach tego systemu i pełni w nim różne funkcje. Korzysta się z niego między innymi w […]

Metoda 5S – skuteczne narzędzie do organizacji i optymalizacji pracy

W wielu nowoczesnych firmach produkcyjnych wiedza na temat tego, co to jest metoda 5S, jakie są jej reguły i w jaki sposób ją prawidłowo wcielać w życie, staje się ważnym elementem szkoleń pracowników różnych szczebli. Trudno się temu dziwić, ponieważ postępowanie zgodnie z wyznaczanymi przez nią zasadami może przynieść organizacji wiele korzyści. Wśród możliwych do zaobserwowania zmian […]

Diagram Gantta – jak zwiększyć skuteczność planowania projektów?

Efektywność planowania produkcji oraz zarządzania projektami odgrywa bardzo istotną rolę w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Diagram Gantta to jedno z podstawowych narzędzi wykorzystywanych w tych obszarach funkcjonowania organizacji. Za jego pomocą można w graficzny sposób przedstawić plan działania w ramach danego projektu lub realizacji harmonogramu produkcji. Dzięki temu możliwe jest nie tylko optymalne zaplanowanie zarówno następujących po sobie, jak i realizowanych równolegle do siebie działań, […]

Co to jest OKR i jak dzięki temu podejściu osiągać cele strategiczne?

Bardzo istotnym elementem zarządzania każdą organizacją produkcyjną jest metodyczne planowanie celów strategicznych. Wiedza, co to jest OKR oraz jak wykorzystać to podejście do pracy w obszarze formułowania celów firmy, jest wyjątkowo przydatna, gdy zależy nam na optymalnym wyznaczeniu kierunku, w którym ma zmierzać firma. Z uwagi na to, że istnieją różne metodyki wyznaczania celów, można […]

Kultura ciągłego doskonalenia – Dlaczego jest tak ważna?

Czym jest Ciągłe Doskonalenie? Tym pojęciem określa się podejście do zarządzania obierane przez nowoczesne firmy produkcyjne dążące do systematycznego rozwoju i budowania swojej konkurencyjności rynkowej. Założenia tej koncepcji upatrują szansy na regularny postęp organizacji m.in. w proaktywnej postawie pracowników każdego szczebla, wytworzeniu w nich poczucia odpowiedzialności za swoje stanowisko pracy oraz rozumienie jego znaczenia w szerszym ujęciu, a także szybkim reagowaniu na […]

Zasada Pareto w produkcji – jak skutecznie zarządzać czasem i zasobami?

Zasada Pareto jest jednym z podstawowych narzędzi, które mogą pomóc w optymalizacji procesów w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Zgodnie z jej założeniami, aż 80% skutków pochodzi jedynie z 20% przyczyn, co oznacza, że na większość wyników osiągniętych przez firmę wpływa niewielka liczba działań. Zastosowanie zasady Pareto może pomóc w różnych obszarach funkcjonowania organizacji. Pozwala na identyfikację najważniejszych […]