Szukaj
Close this search box.

Sprawniejsza produkcja i logistyka w WSK Poznań

8 grudnia 2022

Chcieliśmy bardzo podziękować Zarządowi, Pani Prezes Renacie Szwed i Członkowi Zarządu Jarosławowi Gogołkiewiczowi oraz wszystkim Pracownikom WSK Poznań, za ogromne zaangażowanie, otwarcie i współpracę, dzięki któremu mogliśmy zakończyć pierwszy etap naszej współpracy – Audyt operacyjny oraz przygotowanie planu rozwoju.

Chcieliśmy również podziękować za zaufanie Agencji Rozwoju Przemysłu, z którą rozpoczęliśmy współpracę dwa lata temu prowadząc podobną ocenę w Warszawskich Zakładach Mechanicznych „PZL-WZM” S.A. na zlecenie Pani Prezes Anny Ścieszko-Osińskiej.

 

W ciągu bardzo intensywnych 12 tygodni projektu dokonaliśmy weryfikacji aktualnej Struktury Organizacyjnej obszarów Operacyjnych i zaproponowaliśmy nową, zweryfikowaliśmy też wykorzystanie posiadanych przez organizację systemów IT wspierających procesy produkcyjne i ich potencjał rozwoju. Kolejnym analizowanym obszarem była Efektywność Produkcji, gdzie nasze obserwacje oraz urządzenia IoT pozwoliły na określenie wykorzystania parku maszynowego i nieefektywności w obszarze produkcji. Zweryfikowaliśmy również wdrażane w przeszłości rozwiązania Lean Management.

Praca naszego coacha w obszarze rozwoju kadry managerskiej i nadzoru produkcji pozwoliła szybko dostrzec firmie wagę kompetencji miękkich w poprawie efektywności firmy, w efekcie czego równolegle rozpoczęty i prowadzony jest program rozwojowy dla wybranych managerów. Analiza Planowania Operacyjnego pozwoliła poznać procesy planistyczne i wykorzystywane narzędzia. Kontynuacją audytu obszaru produkcji, był przegląd logistyki produkcji, która ma kluczowe znaczenia dla eliminacji strat w przypadku procesów produkcyjnych takich jak w WSK Poznań. Wykorzystane czujniki położenia pozwoliły na określenie efektywności wykorzystania sprzętu logistycznego.

Analizie podlegały również procesy, kompetencje i infrastruktura Utrzymania Ruchu oraz Kontroli Jakości.

 

Mieliśmy okazję spotkać kilkudziesięciu managerów, specjalistów i pracowników operacyjnych, poznać specyfikę ich pracy dyskutując o aktualnej sytuacji i potencjale poprawy. Przeprowadziliśmy kilkanaście dni obserwacji we wszystkich obszarach operacyjnych organizacji. Przeprowadziliśmy dzięki temu analizy, będące podstawą do przygotowania ustrukturyzowanego programu rozwoju organizacji. Obejmuje on ponad 70 zróżnicowanych aktywności – od zmian struktury, poprzez rozwój kadry średniego szczebla, szereg działań z zakresu Lean Management i TPM do zmian w layoucie zakładu.

 

Mamy nadzieję, że wypracowany program rozwoju pozwoli WSK Poznań na dalszy rozwój i osiągnięcie zakładanych celów biznesowych, a nasze wsparcie w jego wdrożeniu spowoduje, że odbędzie się to sprawnie oraz bez zbędnych opóźnień i kłopotów

Udostępnij:

Zobacz inne aktualności