Wsparcie transformacji przedsiębiorstw Wdrożenie systemu PlatT (WCM) Zarządzanie Procesami Produkcji Zarządzanie Utrzymaniem Ruchu Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Oceny efektywności działów Operacyjnych oraz zaawansowania praktyk i procesów Optymalizacji efektywności procesów dystrybucyjnych Systemy planowania Bezpieczeństwo Przemysłowe Analizy portfolio Analizy przedinwestycyjne, due diligence techniczne i procesowe Zapewnienie zgodności systemów doskonalenia z ISO i certyfikacja systemów zarządzania jakością ISO Identyfikacja potencjału redukcji kosztów operacyjnych zakładu

Zmiany, które wdrażamy z naszymi Klientami, zaczynają się od zaangażowania ludzi. Dbamy, aby każdy znał sens i kierunek zmian, wiedział dlaczego są one ważne i miał poczucie, że uczestniczy w zmianach dla osiągnięcia wspólnego celu.

Zmiany zaczynają się od zaplanowania i określenia tego, co chcemy osiągnąć. W dalszej kolejności obejmują:

  • przegląd struktury organizacyjnej i procesy związane z motywacją;
  • tam gdzie to potrzebne, zapewnienie odpowiedniej struktury formalno-prawnej1;
  • stworzenie zespołów i wskaźników KPI, jasnych i przejrzystych kryteriów nagradzania za uczestnictwo i efekty;
  • wprowadzenie porządku i polepszenia organizacji pracy;
  • analizę strat i źródeł marnotrawstwa oraz rozpoczęcie projektów poprawy;
  • nauczenie ludzi rozwiązywania problemów oraz danie im ku temu uprawnień i możliwości;
  • oraz zwiększenia bezpieczeństwa i wytworzenia nawyków z nim związanych.

Następnym etapem jest poprawa:

  • procesów produkcyjnych (m.in. przepływ materiałów, obniżenie poziomów zbędnych stanów magazynowych i produkcji w toku, poprawa harmonogramowania i sterowania produkcją), oparta o koncepcję Lean Manufacturing, WCM, 6 Sigma, Teorii Ograniczeń;
  • utrzymania ruchu (ustawienie strategii, procesów oraz minimalizacja kosztów przy zabezpieczeniu maksymalnej dostępności maszyn, wdrożenie systemów wsparcia utrzymania ruchu) oparta o RCM i TPM;
  • funkcjonowania łańcucha dostaw (m.in. budowa jednolitej strategii operacyjnej, poprawa procesów planistycznych i logistycznych, optymalizacja poziomu zapasów, usprawnienie komunikacji) w oparciu o model ERP, procesy S&OP i CPFR.

Więcej informacji na temat metodologii na bazie której działamy, znajdziecie Państwo w opisie.

1 — w tym zakresie blisko współpracujemy z radcami prawnymi, posiadającymi duże doświadczenie w tego typu procesach: