Zarządzanie Procesami Produkcji

Zarządzanie Procesami Produkcji to jedna z praktyk kolumnowych metodologii PlatT. Z systemowego punktu widzenia najlepiej wdrażać ją jako część całości metodologii, po wdrożeniu podstaw w postaci Efektywnych Zespołów, 5S, Ciągłego Doskonalenia i elementów Bezpieczeństwa i Środowiska.

Z drugiej jednak strony praktyka ta obejmuje szereg obszarów, które można wdrażać niezależnie, a potem połączyć z procesami wypracowywanymi w ramach szerszego wdrożenia. Obszary te obejmują:

 • stworzenie systemu wskaźników zarządczych na poziomie zakładu,
 • wdrożenie podstaw lub (wraz z elementami praktyki Zarządzanie Łańcuchem Dostaw) całości procesów planowania i harmonogramowania produkcji,
 • mapowanie i standaryzacja procesów,
 • zdefiniowanie i wdrożenie procesów jakości (zwykle w podziale na kontrolę i zapewnienie jakości) oraz standaryzacja produktów,
 • skracanie czasów przezbrojeń oraz prac utrzymania ruchu poprzez podejście SMED,
 • wypracowanie specyfikacji materiałowych dla produktów oraz zarządzanie składowaniem surowców, produktem w toku i buforami.

Odpowiadają one na wyzwania, przed którymi staje większość firm produkcyjnych i które często powodują znaczące komplikacje operacyjne, stąd też możliwość priorytetowego ich potraktowania w ramach wdrożenia całej metodologii lub wręcz samodzielnego wdrożenia.

Jeżeli oddzielne wdrożenie tych elementów ma być trwałe i stabilne, wymaga zazwyczaj uzupełnienia o wybrane dodatkowe procesy i elementy metodologii umiejscowione w innych praktykach (np. wdrażanie procesów jakościowych często wiąże się z analizą ryzyka, wypracowywaną w ramach praktyki Zarządzanie Zmianami, a wdrażanie SMED najlepiej jest uzupełnić instrumentami pobudzającymi zaangażowanie pracowników z praktyk Motywacja i Zapewnienie Możliwości oraz Ciągłe Doskonalenie), niemniej odpowiedni dobór elementów wspierających powoduje, że wdrożenie powyższych elementów można realizować praktycznie niezależnie.

Efekty wdrożenia zależą od obszaru, jednakże zawsze pozwalają na rozwiązanie istotnych problemów operacyjnych – np.:

 • braku jasności parametrów zarządczych i raportowych, co powoduje rozmycie priorytetów,
 • poprawę przewidywalności realizacji planów oraz zmniejszenie chaosu na produkcji,
 • poprawę zarządzania surowcami i materiałami,
 • uzyskanie jasności parametrów operacyjnych procesów i tolerancji zarządzania procesami,
 • jasność oczekiwań co do szczegółowych parametrów jakości produktu i rozdział funkcji jakości na kontrolę jakości „u źródła” oraz zapewnienie jakości specjalistami,
 • pełna specyfikacja i standaryzacja produktów oraz zapewnienie odpowiedniej jakości surowców i materiałów na wejściu, zapewniającej uzyskanie odpowiedniej finalnej jakości produktu,
 • skrócenie czasów przezbrajania maszyn i prac utrzymania ruchu (zwykle w zakresie 40-76%), itp.


 

powrót
 
kontakt zespół oferta o nas strona główna
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej    Rozumiem