Wsparcie transformacji przedsiębiorstw

Prowadzimy kompleksowe projekty wsparcia transformacji i reorganizacji działania przedsiębiorstw obejmujące szereg procesowych i systemowych aspektów funkcjonowania. Projekty takie rozpoczynają się zwykle oceną sytuacji bieżącej, która (zależnie od potrzeb) obejmować może szereg obszarów:

 • założenia funkcjonowania Firmy (struktura organizacyjna, strategie, modele zarządcze, struktura i organizacja formalno-prawna),
 • całość funkcjonowania Łańcucha Dostaw, obejmującą wszystkie działania operacyjne Firmy,
 • analizy strat i potencjału poprawy (w wymiarze finansowym),
 • kompleksowe lub wybrane oceny procesów i systemów związanych z:
  • produkcją,
  • utrzymaniem ruchu,
  • jakością,
  • planowaniem i prognozowaniem,
  • magazynami (w tym stanami magazynowymi) i logistyką,
  • zarządzaniem ludźmi,
  • systemami wynagrodzeniowymi i motywacyjnymi,
 • grupowe i indywidualne oceny sposobu funkcjonowania kadry kierowniczej i zarządzającej (mistrzów, kierowników, dyrektorów), itp.

Efektem przeprowadzenia oceny jest raport, precyzyjnie opisujący sytuację bieżącą zarówno ze strony procesowej, jak i liczbowej / finansowej (w miarę dostępności danych). Raport nakreśla też priorytety i sugerowany plan rozwoju Firmy. Na jego bazie omawiamy z Zarządem i/lub Właścicielem potrzeby i kierunki rozwoju, w wyniku czego definiowane są obszary i działania priorytetowe, od których zaczynamy zmiany w Firmie. Kolejne zidentyfikowane obszary układane są w postaci listy priorytetów.

Działania prowadzimy zwykle dwutorowo. Z jednej strony zajmujemy się obszarami podstawowej organizacji Firmy, np.:

 • określenie logiki funkcjonowania działów, zależności między nimi, sposobów ich współpracy,
 • zarys docelowej struktury organizacyjnej (finalna będzie efektem transformacji i może się od tych założeń w pewnym stopniu różnić),
 • zapewnienie odpowiedniej struktury formalno-prawnej (w tym zakresie blisko współpracujemy z radcami prawnymi, posiadającymi duże doświadczenie w tego typu procesach*),
 • systemy wynagradzania i wyrażania uznania, zapewniające zaangażowanie pracowników, itp.

Z drugiej, równolegle realizujemy priorytetowe działania, odpowiadające na wyzwania, przed którymi stoi Firma i/lub rozwiązujące bieżące pilne problemy, np.:

 • współpraca z dostawcami,
 • planowanie produkcji,
 • podstawowa organizacja funkcjonowania działów jakości, utrzymania ruchu, produkcji, magazynów, transportu i spedycji, itp.,
 • przeszkolenie kierownictwa w zakresie sposobów zarządzania ludźmi i nakreślenie dla nich planu rozwoju, co jest często odpowiedzią na zwiększoną rotację pracowników oraz utratę talentów i wiedzy przez Firmę,
 • kwestie bezpieczeństwa ludzi i produktów oraz przestrzegania wymogów systemów,
 • wsparcie w wyborze systemów informatycznych (np. ERP),
 • wsparcie procesu rekrutacji i pomoc w doborze ludzi na stanowiska kierownicze, itp.

Tak prowadzone projekty transformacjipozwalają w krótkim czasie zapanować nad wyzwaniami i odzyskać kontrolę nad obszarami problemowymi, a równocześnie przygotować organizację do stabilnego, długofalowego rozwoju, w tym wdrożenia systemów zarządczych i budowania efektywności procesów i pracy ludzi w działach operacyjnych i Łańcuchu Dostaw.

Jednym z kluczowych obszarów każdej udanej transformacji jest komunikacja i angażowanie ludzi. Na ten obszar zwracamy szczególną uwagę, bo bez ich współpracy ciężko jest osiągnąć sukces i trwałe, a nie pozorne, zmiany. Zgodnie z naszą misją – Transformacja z zaangażowaniem (ang. Engaged Transformation) – na każdym etapie zmian dbamy, aby pracownicy znali sens i kierunek zmian, wiedzieli dlaczego są one ważne i mieli poczucie, że uczestniczenie w zmianach pozwala na osiągnięcie wspólnego celu. Dzięki temu osiągamy wspólny sukces.

* naszym sprawdzonym partnerem w zakresie prawnych aspektów transformacji jest


 

powrót
 
kontakt zespół oferta o nas strona główna
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej    Rozumiem