Wdrożenie systemu PlatT

PlatT jest autorską metodologią, opracowaną przez Entra Group, łączącą szereg narzędzi i podejść do optymalizacji organizacji w sposób, który daje wymierne efekty w naszym kręgu kulturowym.

Zmiany, które wdrażamy z naszymi Klientami, zaczynają się od zaangażowania ludzi. Dbamy, aby każdy znał sens i kierunek zmian, wiedział dlaczego są one ważne i miał poczucie, że uczestniczy w zmianach dla osiągnięcia wspólnego celu, co jest kluczem do sukcesu.

Metodologia PlatT łączy w sobie elementy szeregu koncepcji, takich jak Lean, WCM, TPM, ContinuousImprovement, 6 Sigma, TQM, elementy i narzędzia HR oraz doświadczenia naszych Klientów, w taki sposób, by wdrożenie angażowało wszystkich pracowników organizacji, a nie tylko garstkę wybrańców.

Wdrożenie systemu PlatT zaczyna się od zaplanowania i określenia tego, co chcemy osiągnąć. W tym celu tworzymy w Firmie odpowiednie struktury wdrożeniowe oraz szkolimy je. Z wyższą kadrą kierowniczą wypracowujemy kierunek i wizję zmian, wskaźniki sukcesu projektu, prowadzimy analizę zaangażowanych stron, formułujemy plany zarządzania ryzykiem i komunikacji. Ze średnią kadrą pracujemy nad wdrożeniem poszczególnych elementów systemu.

Przeważnie szkolimy też w Firmie trenerów wewnętrznych, wybranych spośród różnych szczebli pracowników. Uczymy ich jak szkolić dorosłych oraz przekazujemy wiedzę merytoryczną, a certyfikowani i akredytowani trenerzy szkolą następnie całą załogę.

Działania wdrożeniowe prowadzone są wielotorowo na bazie precyzyjnego, choć elastycznego planu wdrożenia i dotyczą wszystkich szczebli w organizacji – od wyższej kadry po operatorów maszyn i techników utrzymania ruchu.

W kilku słowach działania obejmują:

 • odpowiednie zarządzanie zmianą w organizacji oraz procesami rozwojowymi,
 • przegląd struktury organizacyjnej i procesów związanych z motywacją,
 • zapewnienie odpowiedniego kontaktu i komunikacji między poziomami organizacji,
 • stworzenie zespołów i wskaźników KPI, jasnych i przejrzystych kryteriów nagradzania za uczestnictwo i efekty,
 • wprowadzenie porządku i polepszenia organizacji pracy,
 • analizę strat i źródeł marnotrawstwa oraz rozpoczęcie projektów poprawy,
 • nauczenie ludzi rozwiązywania problemów oraz danie im ku temu uprawnień i możliwości,
 • oraz zwiększenie bezpieczeństwa i wytworzenia nawyków z nim związanych.

Następnym etapem, bazującym na wcześniejszych efektach oraz odzyskanym czasie, jest poprawa:

 • procesów produkcyjnych (m.in. przepływu materiałów, obniżenie poziomów zbędnych stanów magazynowych i produkcji w toku, poprawa harmonogramowania i sterowania produkcją), oparta o koncepcje i wybrane narzędzia WCM, Lean Manufacturing, 6 Sigma, Teorii Ograniczeń,
 • utrzymania ruchu (ustawienie strategii, procesów oraz minimalizacja kosztów przy zabezpieczeniu maksymalnej dostępności maszyn, wdrożenie systemów wsparcia utrzymania ruchu) oparta o RCM i TPM;
 • funkcjonowania łańcucha dostaw (m.in. budowa jednolitej strategii operacyjnej, poprawa procesów planistycznych i logistycznych, optymalizacja poziomu zapasów, usprawnienie komunikacji) w oparciu o model ERP, procesy S&OP i CPFR.

PlatT podzielony jest na szereg uporządkowanych, usystematyzowanych i łatwych do wdrożenia kroków, z których każdy ma swój sens i miejsce w procesie doskonalenia. PlatT daje też możliwość wyboru priorytetów, pomiaru i kontroli zaawansowania wdrożenia.Pozwala to na lepsze i sprawniejsze „systemowe” reagowanie na wyzwania biznesowe poprzez odpowiedni dobór wdrażanych procesów i narzędzi, zależnie od potrzeb i priorytetów, przy jednoczesnym zapewnieniu wspólnej i spójnej bazy dla stabilnego rozwoju na przyszłość.

Wdrażając PlatT nie wynajdujemy koła i nie wyważamy już otwartych drzwi. Na bazie oceny początkowej wiemy jakie aspekty i procesy w Firmie Klienta działają dobrze, zatem nie wdrażamy ich od nowa. Stają się one bazą dla budowania dalszej części systemu i ew. uzupełnienia o to, czego w nich być może brakuje.

Efekty wdrożenia są zwykle widoczne w szeregu obszarach i aspektach, począwszy od tego jak działają ludzie, jak się komunikują, czy się uśmiechają, czy praca sprawia im przyjemność i daje satysfakcję, poprzez zwiększenie efektywności i dostępności maszyn, zmniejszenie liczby przestojów i awarii, po efektywność procesów i sprawność realizacji zamówień klienta na czas i z odpowiednią jakością. Dzięki temu projekty wdrożeniowe zawsze przynoszą wymierne rezultaty i mają wysoką stopę zwrotu z inwestycji.

Na bazie metodologii PlatT można przeprowadzić w firmie realną, kontrolowaną i trwałą transformację, co stało się udziałem szeregu naszych Klientów. Aby bliżej poznać metodologię i porozmawiać o możliwościach wdrożenia jej u Państwa w Firmie zapraszamy do kontaktu.

Metodologia PlatT podzielona jest na szereg praktyk, a każda z nich na szereg działań / bloków, podzielonych na tematy i poziomy zaawansowania. W wersji produkcyjnej PlatT wygląda następująco:


 

powrót
 
kontakt zespół oferta o nas strona główna
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej    Rozumiem